MŠ Kolonka

Adresa:
Ke Spravedlnosti 943,
258 01 Vlašim

tel.:317 842 453

mob.:734 417 766

mail: kolonka.ms@email.cz

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

  1. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu území města Vlašim (Bolina, Bolinka, Domašín, Hrazená Lhota, Chobot, Nesperská Lhota, Polánka, Znosim) podle § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Obecně závazné vyhlášky města Vlašimi č. 7/2016.

Datum narození dítěte: do 31. 8. 2017. Dříve narozené dítě má přednost.

  1. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku a mají místo trvalého pobytu mimo území města Vlašimi. Dříve narozené dítě má přednost.

  1. Ostatní dle věku.

Děti budou přijímány do výše povoleného počtu dětí dle zřizovatelem povolené výjimky z nejvyššího počtu dětí.

Děti narozené:

1. 9. 2016 – 31. 8. 2017

1. 9. 2015 – 31. 8. 2016

1. 9. 2014 – 31. 8. 2015

publikováno 14.4.2020