MŠ Kolonka

Adresa:
Ke Spravedlnosti 943,
258 01 Vlašim

tel.:317 842 453

mob.:734 417 766

mail: kolonka.ms@email.cz

Mimořádná pravidla pro pobyt dětí v mateřské škole od 25. 5. 2020 do 30.6.2020

Mateřská škola obnoví svůj provoz na základě rozhodnutí zřizovatele města Vlašim dne 25.5.2020.

Veškeré aktivity a péče o děti budou vykonávány, dle přihlášených dětí, v neměnných skupinách a se stálým pedagogickým i provozním personálem, aby byla zajištěna dostatečná ochrana jako prevence před šířením koronaviru.

Skupiny budou eliminovat vzájemný kontakt mezi sebou. Pro každou skupinu dětí je vyčleněna jedna třída MŠ.

 • MŠ bude v provozu od 7:00 hodin do 15:30 hodin.
 • Děti se od převzetí do předání zpět zákonným zástupcům mohou pohybovat v MŠ bez roušky. 2 roušky budou mít děti v šatně v samostatném sáčku, a to z důvodu podezření na infekční onemocnění.
 • Pedagogičtí pracovníci MŠ budou vybaveny osobními ochrannými prostředky dle doporučení ředitelky MŠ.
 • Děti přihlašujte k docházce na emailu mateřské školy kolonka.ms@email.cz na tel. 734 417 766, 317 842 453 – do 15. 5. 2020. Prosíme i o zpětnou vazbu, že si děti ponecháte doma.
 • Předávání dětí - Zákonný zástupce nebo jiná pověřená osoba předává dítě učitelce nebo jinému zaměstnanci před vstupem do budovy MŠ.

Zákonným zástupcům ani jiným pověřeným osobám není povolen vstup do budovy.

 • Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma) nebo má zvýšenou teplotu.
 • Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví kašel, rýma nebo jiné známky infekčního onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout. Dítě bude umístěno do vyzvednutí rodičem nebo jinou pověřenou osobou ve sborovně školy, kde dozor zajistí pedagogický personál. Nebude brát na zřetel tvrzení rodičů o alergické rýmě nebo kašli. Po návratu do MŠ bude škola vyžadovat potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může do kolektivu.
 • Do prostor mateřské školy včetně zahrady vstupují zákonní zástupci dítěte nebo jiná pověřená osoba pouze s rouškou či jiným zakrytím úst a nosu. Jsou povinni dodržovat 2m odstupy, neshlukovat se, a to jak před budovou, na školní zahradě, tak i před pozemkem školy.
 • Zákonní zástupci předají dne 25.5.2020 vyplněné Čestné prohlášení, bez něho nebudou děti do MŠ vpuštěny. Prohlášení je na webových stránkách mateřské školy ke stažení nebo k vyzvednutí v MŠ.
 • Zákonný zástupce bere na vědomí, že v prostorách školy bude docházet ke zvýšené desinfekci prostor, ale i rukou dětí, proto zvažte, zda děti s atopickým ekzémem nebo respiračními problémy či alergickými potížemi je vhodné do MŠ dávat.
 • Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní.
 • Stravování proběhne ve škole dle stanoveného režimu za zvýšených hygienických opatření dětí i zaměstnanců MŠ.
 • Zaměstnanci a děti jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2.
 • Jelikož jsme ve stavu mimořádných provozních a bezpečnostních opatření, žádáme Vás všechny rodiče, pokud tuto možnost máte, o zvážení docházky dětí do MŠ, zvláště pak pokud jde o rodiče, kteří nejste v této době v pracovním poměru, jste doma na rodičovském příspěvku, mateřské dovolené apod, 

Z důvodu zajištění povinných opatření během odpoledního odpočinku (předepsané odstupy lůžek) Vás žádáme, zvláště pak výše uvedenou část rodičů, abyste vyzvedávali děti po obědě. Za projevenou vstřícnost děkujeme.

publikováno 11.5.2020