MŠ Kolonka

Adresa:
Ke Spravedlnosti 943,
258 01 Vlašim

tel.:317 842 453

mob.:734 417 766

mail: kolonka.ms@email.cz

Postup při zápisu

Postup při zápisu

1. vytisknout potřebné formuláře

     - žádost o přijetí

     - čestné prohlášení k očkování

     - zápisový lístek

Žádost o přijetí a zápisový lístek je možné:

  • stáhnout si je na webových stránkách MŠ
  • vyzvednout osobně v MŠ – každou středu v době od 9.00 do  12.00 hod.

2. všechny potřebné dokumenty vyplňte a podepište

3. okopírujte očkovací průkaz dítěte a rodný list - přiložte je k

     ostatním dokumentům

4. všechny dokumenty dejte do obálky, kterou označte "Zápis do MŠ"

     a v období od 2. 5. - 16. 5. 2020 doručte do MŠ následujícími

     způsoby:

  • do datové schránky školy fv462n,
  • e- mailem pouze s uznaným elektronickým podpisem kolonka.ms@email.cz
  • poštou na adresu MŠ Kolonka, Ke Spravedlnosti 943, 258 01 Vlašim
  • do schránky MŠ

5. po obdržení žádosti a všech dokumentů bude vygenerováno   

    registrační číslo, které obdržíte e-mailem, současně obdržíte datum

    a čas zákonné možnosti nahlížení do spisu (respektujte prosím   

    nouzový stav a ochranu zdraví nás všech), v případě zájmu   

    nahlížení do spisu předem volejte na telef. číslo 776 007 200

   

6. aktuální informace o zápisech, průběhu přijímacího řízení sledujte

     na našich webových stránkách, v případě potřeby mě kontaktujte

     na tel. čísle 776 007 200, e-mail: kolonka.ms@email.cz

7. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno dne 8. 6. 2020 vyvěšením

     seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve vývěsce

     před MŠ do 14 hodin.

8. V případě přijetí je nutné, aby zákonní zástupci neprodleně

     odevzdali vyplněný zápisový lístek nejpozději do 12. června 2020

     do schránky MŠ.

Mgr. Marcela Karmazínová, ředitelka MŠ

publikováno 14.4.2020