MŠ Kolonka

Adresa:
Ke Spravedlnosti 943,
258 01 Vlašim

tel.:317 842 453

mob.:734 417 766

mail: kolonka.ms@email.cz

Provoz MŠ v období mimořádného opatření od 12.4.2021

Provoz MŠ v období mimořádného opatření od 12. 4. 2021

Dodatek je zpracován na základě mimořádného opatření vydaného 6. 4. 2021 MZČR.  Platnost dodatku od 12. 4. 2021 do odvolání.

Provozní doba školy: 6. 30 – 16. 30 hod.

V pondělí 12. 4. je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání dětem, které mají povinnou předškolní docházku a dětem IZS – vybrané profese, které jsou v MŠ zapsány. Tyto profese, pro nástup dětí do MŠ, musí zákonný zástupce doložit potvrzením od zaměstnavatele.

Děti budou při příchodu do MŠ testovány 2x týdně (pondělí, čtvrtek) a nemusí nosit ochranu dýchacích cest.

Testování:

  • bude provádět zákonný zástupce či jiná osoba, která má písemný souhlas a je pověřena zákonným zástupcem
  • bude probíhat ve venkovních prostorách
  • děti zařazené do 3. třídy u předního vchodu
  • děti zařazené do 4. třídy u zadního vchodu.

Prosíme, přicházejte jednotlivě a dodržujte 1,5 m rozestupy. Rodič je povinen počkat s dítětem cca 15 min na výsledek testu.

Podívejte se, prosím, na instruktážní video Ag testu, kterým budou Vaše děti testovány: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

publikováno 9.4.2021