MŠ Kolonka

Adresa:
Ke Spravedlnosti 943,
258 01 Vlašim

tel.:317 842 453

mob.:734 417 766

mail: kolonka.ms@email.cz

GDPR

Kontaktní údaje správce:

Škola: Mateřská škola Kolonka, Vlašim, Ke Spravedlnosti 943, okres Benešov

Adresa: Ke Spravedlnosti 943, 25801 Vlašim

IČO: 70996954

Tel.: +420 317 842 453, +420 734 417 766

Email: kolonka.ms@email.cz

ID datové schránky: 7r2ks22

 

Škola jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem zajištění vzdělávání.  Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.

Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným zákonem.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vašeho uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Škola na základě uložené povinnosti jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 GDPR a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí týkajících se Vašich osobních údajů.

 

 

Kontaktní údaje pověřence:

Ing. Martin Fridrich

Email: poverenec.gdpr@mskolonka.cz