MŠ Kolonka

Adresa:
Ke Spravedlnosti 943,
258 01 Vlašim

tel.:317 842 453

mob.:734 417 766

mail: kolonka.ms@email.cz

Naše cíle

MŠ Kolonka / Naše cíle

Charakteristika a zaměření vzdělávacího programu MŠ Kolonka

1. Zaměření na výtvarnou a dramatickou výchovu

Realizace:

  Výtvarná výchova -

    podpora výtvarného plošného i

   prostorového vyjadřování dětí, možnost využívání nejrůznějších výtvarných technik,výtvarný kroužek pro předškolní děti(bezplatný), uplatňování dětských prací ve výzdobě prostor mateřské školy, výtvarné soutěže, návštěvy výstav, výlety se zaměřením k poznávání a intenzivnímu vnímání přírody, architektury a života v okolí

  Dramatická výchova -

   využívání prvků tvořivé dramatiky při hrách i všech ostatních činnostech, podpora rozvoje fantazie dětí, využívání velkého množství kostýmů, masek, maňásků apod., pravidelné návštěvy divadelních představení v kulturním domě Blaník, aktivní spoluúčast dětí při nacvičování i realizaci školních divadelních vystoupení(děti hrají dětem), zájezdy do profesionálních divadel nebo jejich produkce přímo v naší MŠ, představení různých umělců

 

2. Zaměření na pohybovou výchovu -

umožňování dostatku pohybové aktivity dětí během celého dne dle potřeb jednotlivce, pohybový kroužek pro předškolní děti(bezplatný), využívání velkého množství pomůcek i tělocvičného nářadí k pohybové aktivitě dětí, denní cvičení, zařazování prvků jógy pro děti, dostatek pohybu při pobytech venku s využitím krásné školní zahrady(hřiště s umělým povrchem, nové průlezky, houpačky, skluzavky, herní prvky), kurzy plavání ve 3. a 4. třídě, účast na atletickém klání mateřských škol, turistické výpravy do bezprostředního okolí Vlašimi

 

3. Spolupráce s rodiči -

informování rodičů o ŠVP (vyvěšení „Kolonkáče“ v obou vstupních vestibulech) a následném plánování projektů ve výchovně vzdělávací činnosti formou psaných tabulek v šatnách, setkávání rodičů a dětí na zahradě MŠ, ve třídách, ve společné jídelně MŠ, metodická pomoc rodičům při problémech vzniklých při adaptaci dítěte na nové prostředí a skupinu, či při ostatních výchovných problémech, konzultační hodiny, pomoc při zvládání přípravy na vstup do ZŠ, zapůjčování odborné pedagogické literatury a časopisů, spoluúčast na projektování a úpravách zahrady, výuce plavání, výletech apod., informování o činnosti v MŠ prostřednictvím čtvrtletníku Školkoláč, možnost nahlížení a stahování fotek z akcí školky z internetu.