MŠ Kolonka

Adresa:
Ke Spravedlnosti 943,
258 01 Vlašim

tel.:317 842 453

mob.:734 417 766

mail: kolonka.ms@email.cz

Projekt EU

MŠ Kolonka / Projekt EU

Mateřská škola Kolonka Vlašim, příspěvková organizace je zapojena do projektu Místní akční plán pro oblast školství a vzdělávání ORP Vlašim III, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023093, který je financován ze zdrojů Evropské unie.

 

Projekt realizuje MAS Blaník, z. s. https://www.masblanik.cz/mistni-akcni-plan-vzdelavani/

 

MAS